2019


2019. március 20.

Az Imperial Tobacco Magyarország Kft. (Cg.: 01-09-886590, székhely: 1138 Budapest, Váci út 141.) a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. (Grtv.) 20. § (2) bekezdésében előírt kötelezettségére figyelemmel ezúton teszi közzé, hogy a 2018. naptári évben a Grtv. szerint meghatározott reklámra fordított kiadásainak összege 122.428.659.-Ft. volt. A vállalat dohánytermékekre vonatkozóan szponzorálási tevékenységet nem folytatott, így ilyen jogcímen kiadása nem merült fel.