2007. augusztus 13.

Az Imperial Tobacco Csoport Rendkívüli Közgyűlése

NEM AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK, AUSZTRÁLIA, KANADA, JAPÁN VAGY DÉL-AFRIKA PIACAI FELÉ TÖRTÉNŐ PUBLIKÁLÁSRA VAGY TERJESZTÉSRE

Az Imperial Tobacco Csoport Rt. ezúton jelenti be, hogy a 2007. augusztus 13-ra összehívott, Rendkívüli Közgyűlésén a szükséges többség jóváhagyta a 2007. július 18-án kelt, a Rendkívüli Közgyűlés meghívójában szereplő alábbi határozati javaslatokat:

a.) jóváhagyta az Altadis S A cég felvásárlását, b.) jóváhagyta a Csoport részvényesi tőkéjének megemelését, c.) engedélyezte a Csoport Igazgatótanácsának, hogy megfelelő mennyiségben kötvényeket bocsásson ki, d.) engedélyezte az 1985. évi Társasági Törvény 89.(1) bekezdésében foglaltaktól történő eltérést.

A Rendkívüli Közgyűlésen lezajlott, az érvényes megbízási nyomtatványokat leadó tulajdonosok szavazásának eredményei az alábbi táblázatban láthatók:


Igen szavazatok Az igen szavazatok százaléka (%) Nem szavazatok Összes szavazat Tartózkodók száma
512 998 740 99,82 943 847 513 942 587 993 370


A Közlemény teljes, angol nyelvű szövege itt tölthető le.