2007. január 2.

Az Igazgatóság összetételében történt változás bejelentése

Az Imperial Tobacco Csoport Rt a 2006. november 28-án közzé tett, előzetes tájékoztatását megerősítve bejelenti, hogy a mai nappal a következő személyi változások történtek az Igazgatótanács összetételében:

A nyugdíjba vonult D C Bonham úr utódaként J G Napier urat nevezték ki az Igazgatótanács új elnökének.

Napier úr utódaként Dr. P H Jungels urat Szenior Független Igazgatónak és a Javadalmazási Bizottság elnökének nevezték ki.